دسته‌بندی نشده

کاردار امارات در تهران به وزارت خارجه احضار شد

در پی تیر اندازی گارد ساحلی امارات به لنج ایران؛ کاردار امارات در تهران به وزارت خارجه احضار شد   در پی تیراندازی شناورهای گارد ساحلی امارات عربی متحده به چند لنج صیادی ایرانی، دولت این کشور با ...

Read more »