نقره

اتحادیه فوتبال انگلیس دو ستاره گواردیولا را نقره داغ کرد

اتحادیه فوتبال انگلیس دو ستاره گواردیولا را نقره داغ کرداتحادیه فوتبال انگلیس آگوئرو و فرناندینیو را نقره داغ کرد. اتحادیه فوتبال انگلیس دو ستاره گواردیولا را نقره داغ کرد