پایگاه خبری

4 راه تقویت استخوان ها هنگام پیاده روی

4 راه تقویت استخوان ها هنگام پیاده روی
ممکن است شما برای حفظ وزن تان پیاده روی کنید، یا به این خاطر که می دانید پیاده روی برای قلبتان مفید است. شاید تنها به این خاطر که پیاده روی می کنید، احساس خوبی به شما می دهد.ممکن است متوجه نباشید اما پیاده روی برای استخوان هایتان نیز مفید است.

4 راه تقویت استخوان ها هنگام پیاده روی

خبرگزاری مهر