پایگاه خبری

2 بازیکن غایب استقلال مقابل استقلال خوزستان

2 بازیکن غایب استقلال مقابل استقلال خوزستان
2 بازیکن مصدوم استقلال در بازی با همنام اهوازی نیز غایب خواهند بود.

2 بازیکن غایب استقلال مقابل استقلال خوزستان