پایگاه خبری

یک نماینده: همه در حادثه پلاسکو مقصرند

یک نماینده: همه در حادثه پلاسکو مقصرند
یک عضو کمیته ویژه بررسی حادثه پلاسکو در مجمع نمایندگان تهران تاکید کرد که همه در بروز حادثه پلاسکو مقصر هستند.

یک نماینده: همه در حادثه پلاسکو مقصرند