پایگاه خبری

یورش گسترده صهیونیست‌ها به کرانه باختری

یورش گسترده صهیونیست‌ها به کرانه باختری
نظامیان رژیم صهیونیستی ضمن یورش گسترده به مناطق مختلف کرانه باختری ۱۲ شهروند فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.

یورش گسترده صهیونیست‌ها به کرانه باختری