پایگاه خبری

یعقوب کریمی به بازی بعدی استقلال می‌رسد

یعقوب کریمی به بازی بعدی استقلال می‌رسد
بازیکن چپ پای استقلال با پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت به بازی بعدی آبی پوشان می‌رسد.

یعقوب کریمی به بازی بعدی استقلال می‌رسد