پایگاه خبری

یاد هـادی در دورهمی چهارشنبه ها

یاد هـادی در دورهمی چهارشنبه ها
«علی ذوقی» با یک سینی وارد حسینیه می‌شود. به جای چای دمنوش آورده است. هرکسی بنا به ذائقه‌ای که دارد یک استکان برمی‌دارد. ذوقی می‌گوید: «برای شادی ارواح طیبه شهدا به‌خصوص آقا هادی خودمان صلوات!‌» اسم هادی که می‌آید همه صلواتی می‌فرستند و بعد سکوت می‌کنند.

یاد هـادی در دورهمی چهارشنبه ها