موبایل

گواهی امنیت نامعتبر یک اپراتور موبایل

گواهی امنیت نامعتبر یک اپراتور موبایل
اعضای شورای مذکور بر اتخاذ تدابیر ویژه‌ای در حوزه حفاظت از حریم خصوصی برای جلوگیری از هرگونه دسترسی غیرمجاز تاکید داشتند.

گواهی امنیت نامعتبر یک اپراتور موبایل

دانلود آهنگ جدید