پایگاه خبری

گلبانگ انقلاب در مدارس سراسر کشور طنین‌انداز شد

گلبانگ انقلاب در مدارس سراسر کشور طنین‌انداز شد
همزمان با لحظه ورود تاریخی امام (ره) به میهن در سال 57، گلبانگ انقلاب در مدارس سراسر کشور طنین‌انداز شد.

گلبانگ انقلاب در مدارس سراسر کشور طنین‌انداز شد