پایگاه خبری

کشف 2 کپسول آتش‌نشانی از زیر آوار

کشف 2 کپسول آتش‌نشانی از زیر آوار
با کشف ۲ کپسول آتش‌نشانی مربوط به مأموران مفقودشده، عملیات آواربرداری در جبهه جنوبی برای دقایقی متوقف شده است.

کشف 2 کپسول آتش‌نشانی از زیر آوار