پایگاه خبری

کشف لوح تاریخی در ایلام

کشف لوح تاریخی در ایلام
فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام از کشف لوح تاریخی و دستگیری متهمان خبر داد.

کشف لوح تاریخی در ایلام