پایگاه خبری

کشف داروی توقف شیوع مرگبارترین سرطان

کشف داروی توقف شیوع مرگبارترین سرطان
دانشمندان یک ترکیب دارویی جدید کشف کردند که تا ۹۰ درصد توانایی جلوگیری از گسترش ملانوما (مرگبارترین شکل سرطان پوست) را داراست.

کشف داروی توقف شیوع مرگبارترین سرطان