پایگاه خبری

کری هواداران دورتموند برای رئالی ها

کری هواداران دورتموند برای رئالی ها
هرچند دورتموند شب گذشته نتوانست رئال مادرید را شکست بدهد اما هواداران زردها باز هم دلیلی برای کری خوانی برای تیم حریف داشتند.

کری هواداران دورتموند برای رئالی ها

بازی