پایگاه خبری

کاریکاتور: شیرین کاری جدید دلواپسان!

کاریکاتور: شیرین کاری جدید دلواپسان!
محسن ایزدی این کارتون را در شماره جدید ماهنامه خط خطی منتشر کرده است.

کاریکاتور: شیرین کاری جدید دلواپسان!