پایگاه خبری

کاتالوگ جشنواره فیلم فجر 35 رونمایی شد

کاتالوگ جشنواره فیلم فجر 35 رونمایی شد
محمد حیدری از کاتالوگ سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر رونمایی کرد.

کاتالوگ جشنواره فیلم فجر 35 رونمایی شد