پایگاه خبری

چین آمریکا را به خویشتنداری دعوت کرد

چین آمریکا را به خویشتنداری دعوت کرد
رئیس جمهور چین در گفت‌وگوی تلفنی با همتای آمریکایی خود درخواست کرد برای حل تنش کره شمالی خویشتنداری کنند.

چین آمریکا را به خویشتنداری دعوت کرد