پایگاه خبری

پیروزی اتلتیکو مادرید بر ایبار با گلزنی گریزمان

پیروزی اتلتیکو مادرید بر ایبار با گلزنی گریزمان
تیم دوم شهر مادرید در دیداری خارج از خانه مقابل ایبار به پیروزی رسید.

پیروزی اتلتیکو مادرید بر ایبار با گلزنی گریزمان