پایگاه خبری

پرسپولیس برای جدایی مدافعش شرط گذاشت

پرسپولیس برای جدایی مدافعش شرط گذاشت
باشگاه پرسپولیس به یک شرط رضایت‌نامه مدافع خود را صادر خواهد کرد.

پرسپولیس برای جدایی مدافعش شرط گذاشت