پایگاه خبری

وزیر کشور: اختلافی با رییس‌ جمهور ندارم

وزیر کشور: اختلافی با رییس‌ جمهور ندارم
مردانی که در طبقه هجدهم ساختمان فاطمی تهران ساکن شده‌اند هیچ‌وقت بدون حاشیه نبوده‌اند و بی‌شک این خاصیت آن ساختمان و حساسیت‌هایش است که مردان شماره یکش را بی‌دردسر رها نمی‌کند.

وزیر کشور: اختلافی با رییس‌ جمهور ندارم