اخبار فرهنگی

وزیر ارشاد: بودجه فرهنگی افزایش یافت

وزیر ارشاد: بودجه فرهنگی افزایش یافت
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به رشد بودجه حوزه سینمایی در سال آینده، گفت: بودجه فرهنگی کشور در سال ۹۶ افزایش یافت.

وزیر ارشاد: بودجه فرهنگی افزایش یافت