پایگاه خبری

واکنش پلیس ایران به پیشنهاد اغواکننده کارتل‌های موادمخدر دنیا

واکنش پلیس ایران به پیشنهاد اغواکننده کارتل‌های موادمخدر دنیا
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران نسبت به پیشنهاد اغواکننده برخی کارتل‌های مواد مخدر دنیا که ممانعت از ورود مواد مخدر به کشورمان در قبال صدور «مجوزی خاص» از سوی جمهوری اسلامی را تضمین می‌کنند، واکنش نشان داد.

واکنش پلیس ایران به پیشنهاد اغواکننده کارتل‌های موادمخدر دنیا