پایگاه خبری

هشدار ونگر؛ بازی دادن به سانچز خودکشی است

هشدار ونگر؛ بازی دادن به سانچز خودکشی است
سرمربی آرسنال امیدوار است تیم ملی شیلی در مورد مصدومیت الکسیس سانچز ریسک نکند.

هشدار ونگر؛ بازی دادن به سانچز خودکشی است

دانلود مستقیم تانگو جدید