پایگاه خبری

هشدار مدیریت بحران: احتمال افت فشار گاز

هشدار مدیریت بحران: احتمال افت فشار گاز
سازمان مدیریت بحران کشور با هشدار نسبت به کاهش دمای هوا در برخی نقاط کشور تا منفی 10 درجه گفت: بر اثر سرما و مصرف زیاد احتمال افت فشار گاز وجود دارد.

هشدار مدیریت بحران: احتمال افت فشار گاز