پایگاه خبری

هشدار داخلی در آمریکا به کاخ سفید درباره درج نام «سپاه» در لیست سیاه

هشدار داخلی در آمریکا به کاخ سفید درباره درج نام «سپاه» در لیست سیاه
کاخ سفید سرگرم بررسی طرحی برای تروریستی نامیدن سپاه پاسداران است اما بسیاری از مقامات دفاعی و اطلاعاتی ارشد آمریکا درباره پیامدهای این اقدام به دولت «دونالد ترامپ» به جد هشدار دادند.

هشدار داخلی در آمریکا به کاخ سفید درباره درج نام «سپاه» در لیست سیاه