پایگاه خبری

نگرانی «داوود اوغلو» از تغییرات در قانون اساسی ترکیه

نگرانی «داوود اوغلو» از تغییرات در قانون اساسی ترکیه
نخست وزیر سابق ترکیه در واکنش به تغییرات اخیر در قانون اساسی ترکیه گفت پارلمان ستون فقرات و سپر دموکراسی است.

نگرانی «داوود اوغلو» از تغییرات در قانون اساسی ترکیه