پایگاه خبری

نگرانی آمریکا از محاکمه یک جاسوس در ایران

نگرانی آمریکا از محاکمه یک جاسوس در ایران
وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای از اعلام خبر صدور حکم زندان برای «رابین شاهینی» در ایران ابراز نگرانی کرد.

نگرانی آمریکا از محاکمه یک جاسوس در ایران

خبر فرهنگیان