پایگاه خبری

نماز در دود و آتش «پلاسکو»

نماز در دود و آتش «پلاسکو»
تصویر اقامه نماز آتش نشان جوان در هنگامه دود و آتش از آن دست تصویرهایی است که آه از نهاد آدمی بلند می‌کند، زانوها را می لرزاند، اشک‌ها را جاری می‌کند.

نماز در دود و آتش «پلاسکو»