پایگاه خبری

نماز آتش نشانان ترکیه برای همکاران ایرانی خود

نماز آتش نشانان ترکیه برای همکاران ایرانی خود
آتش نشانان ترکیه برای ادای احترام به همکاران ایرانی خود نماز میت غیابی را در مقابل سفارت ایران در آنکارا به جای می‌آورند.

نماز آتش نشانان ترکیه برای همکاران ایرانی خود