پایگاه خبری

نقوی حسینی: جهانگیری عملگراتر از روحانی است

نقوی حسینی: جهانگیری عملگراتر از روحانی است
حسین نقوی حسینی نماینده اصولگرای مجلس که منتسب به جبهه پایداری است، گفت: در شرایط فعلی نمی توان گفت رقابت انتخابات ریاست جمهوری بین دو کاندیدا است و ممکن است که بین 4 کاندیدا باشد. یعنی از یک سمت آقایان قالیباف و رئیسی و از سوی دیگر آقایان روحانی و جهانگیری با یکدیگر رقابت کنند.

نقوی حسینی: جهانگیری عملگراتر از روحانی است