پایگاه خبری

نظارت مستقیم روسیه بر انتخابات فرانسه

نظارت مستقیم روسیه بر انتخابات فرانسه
مسئول امور همکاری بین المللی کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه از تصمیم کشورش برای نظارت مستقیم بر انتخابات ریاست جمهوری فرانسه خبر داد.

نظارت مستقیم روسیه بر انتخابات فرانسه