پایگاه خبری

نزديکي سينماي ايران و هند پس از يک قرن دوري

نزديکي سينماي ايران و هند پس از يک قرن دوري
باليوود چون بديلي از هاليوود به عنوان کارخانه رؤياسازي براي هندوستان عمل مي‌کند و طي نزديک به يک قرن است که توانسته ملت هند و کشورهاي حوزه فلات هند را جذب خود کند.

نزديکي سينماي ايران و هند پس از يک قرن دوري