پایگاه خبری

نریمان جهان: خدا را شکر مهرم به‌ دل برانکو افتاد

نریمان جهان: خدا را شکر مهرم به‌ دل برانکو افتاد
سامان نریمان جهان، بازیکن جدید تیم پرسپولیس پس از عقد قرارداد با این تیم می گوید که برای موفقیت تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت.

نریمان جهان: خدا را شکر مهرم به‌ دل برانکو افتاد