پایگاه خبری

منکر اشکال در «کتب درسی» نیستم/ نقد کتاب‌های درسی منصفانه و مشفقانه باشد/ «اقتدار و امنیت ملی» سرلوحه کتب درسی است

منکر اشکال در «کتب درسی» نیستم/ نقد کتاب‌های درسی منصفانه و مشفقانه باشد/ «اقتدار و امنیت ملی» سرلوحه کتب درسی است
رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با بیان اینکه به‌زودی کتب درسی جدید رونمایی می‌شود، گفت: اعتقادم این است که در کتاب درسی حتماً اشکال وجود دارد اما باید اصلاح، نقد و یادآوری ضعف‌ها به‌صورت مشفقانه و منصفانه باشد.

منکر اشکال در «کتب درسی» نیستم/ نقد کتاب‌های درسی منصفانه و مشفقانه باشد/ «اقتدار و امنیت ملی» سرلوحه کتب درسی است