پایگاه خبری

مقاومت عشایر در مقابل انگلیس موضوع سریال جدید سیروس مقدم

مقاومت عشایر در مقابل انگلیس موضوع سریال جدید سیروس مقدم
سیروس مقدم، کارگردان سریال «پایتخت» سریالی درباره مقاومت عشایر جنوب ایران در برابر انگلیس می‌سازد.

مقاومت عشایر در مقابل انگلیس موضوع سریال جدید سیروس مقدم

موسیقی