قیمت

معاون وزیر نیرو: افزایش 10 درصدی برق از اول مهرماه اعمال شده است

معاون وزیر نیرو: افزایش 10 درصدی برق از اول مهرماه اعمال شده است
معاون برق و انرژی وزیر نیرو گفت: افزایش 10 درصدی تعرفه برق در سال جاری از اول مهرماه اعمال شده و در تابستان به دلیل بالا بودن مصرف برق و افزایش هزینه خانوارها انجام نشد.

معاون وزیر نیرو: افزایش 10 درصدی برق از اول مهرماه اعمال شده است