پایگاه خبری

مدعی دروغین امامت دستگیر شد

مدعی دروغین امامت دستگیر شد
معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند از دستگیری فردی که در این شهرستان مدعی امام زمان شده بود، خبر داد.

مدعی دروغین امامت دستگیر شد