اخبار اقتصادی

لاریجانی: هیچ اولویتی بالاتر از اقتصاد پایدار برای کشور نیست

لاریجانی: هیچ اولویتی بالاتر از اقتصاد پایدار برای کشور نیست
رئیس مجلس گفت: امروز هیچ اولویتی بالاتر از این نیست که اقتصاد پایدار و سر پا برای کشور فراهم کنیم، زیرا اقتصاد ضعیف نمی‌تواند، پیام‌رسان خوبی برای کشور باشد.

لاریجانی: هیچ اولویتی بالاتر از اقتصاد پایدار برای کشور نیست