قیمت

قیمت جدید انواع میوه و صیفی‌جات

قیمت جدید انواع میوه و صیفی‌جات
رئیس اتحادیه میوه و سبزی نرخ جدید انواع میوه و صیفی‌جات را در بازار اعلام کرد و گفت: بازار میوه طی روزهای اخیر، از ثبات نسبی برخوردار بوده است.

قیمت جدید انواع میوه و صیفی‌جات