پایگاه خبری

قاچاقچیان مواد مخدر مفسد فی‌الارض هستند

قاچاقچیان مواد مخدر مفسد فی‌الارض هستند
امام جمعه اصفهان گفت: قاچاقچیان موادمخدر طبق قوانین شرع و اسلام مفسد فی الارض هستند و حکم مجازات آنها اعدام است.

قاچاقچیان مواد مخدر مفسد فی‌الارض هستند

اخبار کارگران