پایگاه خبری

قاسمی شهادت خبرنگار صداوسیما را تسلیت گفت

قاسمی شهادت خبرنگار صداوسیما را تسلیت گفت
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان شهادت محسن خزائی خبرنگار صدا و سیما در حلب سوریه را تسلیت گفت.

قاسمی شهادت خبرنگار صداوسیما را تسلیت گفت

دانلود shareit