پایگاه خبری

فقط یک معتاد در گورستان نصیرآباد بود!

فقط یک معتاد در گورستان نصیرآباد بود!
پرویز افشار با بیان اینکه رسانه‌ها قضیه گورخوابی گورستان نصیرآباد شهریار را بزرگ‌نمایی کردند،‌گفت: فقط یک معتاد در گورستان بود که او هم به مرکز اخوان تحویل داده شد و بقیه بیماران مزمن روانی، متکدیان و کارتن‌خواب‌ها بودند.

فقط یک معتاد در گورستان نصیرآباد بود!