پایگاه خبری

عکس روز نشنال جئوگرافیک؛ زیر نور ماه

عکس روز نشنال جئوگرافیک؛ زیر نور ماه
دره مرگ (Death Valley) یکی از جذاب ترین دیدنی های کالیفرنیاست که به سبب پدیده های جغرافیایی عجیب و غریبش بسیاری از ماجراجویان و گردشگران را به سوی خود می خواند.

عکس روز نشنال جئوگرافیک؛ زیر نور ماه