اخبار خارجی

عکس/ دیدار وزیر امور خارجه فرانسه با روحانی

عکس/ دیدار وزیر امور خارجه فرانسه با روحانی
عصر امروز دوازدهم بهمن ماه ژاک مارک ارو، وزیر خارجه فرانسه با حسن روحانی، ریاست جمهوری اسلامی ایران در محل دفتر رییس جمهور دیدار کردند.

عکس/ دیدار وزیر امور خارجه فرانسه با روحانی