پایگاه خبری

عکس/مصدومیت عجیب کعبی

عکس/مصدومیت عجیب کعبی
مدافع کهنه کار سپیدرودی ها از میانه های نیمه اول دچار مصدومیت شدید شد، مصدومیتی که در نهایت او را به بیمارستان کشاند.

عکس/مصدومیت عجیب کعبی