پایگاه خبری

علی دایی در منزل مرحوم پورحیدری

علی دایی در منزل مرحوم پورحیدری
سرمربی و بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس در منزل مرحوم منصور پورحیدری حاضر شد.

علی دایی در منزل مرحوم پورحیدری

نصب بیتالک