پایگاه خبری

ظریف با دست پر وارد تهران شد

ظریف با دست پر وارد تهران شد
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از چهار روز رایزنی و مذاکره با مقامات رومانی، اسلواکی و جمهوری چک از کشور های اروپای شرقی دقایقی پیش وارد تهران شد.

ظریف با دست پر وارد تهران شد

دانلود مستقیم تلگرام فارسی