پایگاه خبری

طبیعت پاییزی جنگل های ارسباران

طبیعت پاییزی جنگل های ارسباران
جنگل ارسباران، با مساحتی بیش از ۷۰ هزار هکتار، در استان آذربایجان شرقی واقع است که زیستگاه بسیاری از گونه های گیاهی و حیوانی میباشد.

طبیعت پاییزی جنگل های ارسباران