پایگاه خبری

طبخ بزرگترین سوشی ژاپنی در آمریکا

طبخ بزرگترین سوشی ژاپنی در آمریکا
غذا خوردن و نوش جان کردن خوراکی های خوشمزه، یکی از بهترین تفریحات بشر به شمار می رود. تمامی کشورهای دنیا، خوراکی های مخصوص به خود را دارند که هر یک از آن ها طعم و مزه خاصی دارد.

طبخ بزرگترین سوشی ژاپنی در آمریکا