پایگاه خبری

ضرورت تعیین آلترناتیو روحانی برای اصلاح‌طلبان

ضرورت تعیین آلترناتیو روحانی برای اصلاح‌طلبان
دبیرکل حزب همبستگی دانش‌آموختگان با تأکید بر اینکه تعیین آلترناتیو برای روحانی یک ضرورت است، گفت: عقل سیاسی ایجاب می‌کند در کنار آقای روحانی یک نفر دیگر هم حضور داشته باشد.

ضرورت تعیین آلترناتیو روحانی برای اصلاح‌طلبان